My Profile

 • User Name: harveyasadi
 • Member Since: Saturday, June 24, 2023, 4:35 AM
 • Last Login: 2023-06-24 04:44:42
 • Forum Info: Profile        Posts (0)
 • Profile: پس از استفاده از چسب، کاشی باید در جای خود فشرده شود. کاشی باید با کاشی های اطراف تراز شده و سپس محکم فشار داده شود. هنگامی که کاشی در جای خود قرار گرفت، باید اجازه دهید چسب خشک شود.زمان خشک شدن به نوع چسب استفاده شده و میزان رطوبت اتاق بستگی دارد. هنگامی که چسب خشک شد، یک پیوند قوی ایجاد می کند که کاشی را در جای خود نگه می دارد.چسب کاشی و سرامیک جزء ضروری در بسیاری از نصب کاشی است. چسب ها اتصال لازم را بین کاشی و بستر ایجاد می کنند و می توان از آنها برای ملات کاری یا قرار دادن کاشی در محل استفاده کرد. انواع مختلفی از چسب ها در بازار موجود است، و انتخاب مناسب برای نصب موفقیت آمیز کاشی بسیار مهم است.چسب کاشی و سرامیکچسب کاشی پودری و سرامیک نوعی چسب است که برای چسباندن کاشی و سرامیک به سطوح عمودی و افقی استفاده می شود. انواع مختلفی از چسب ها در بازار موجود است، و انتخاب مناسب برای نصب موفقیت آمیز کاشی بسیار مهم است.

global average

 • Count231894
 • Originality8.47
 • Visual Quality8.37
 • Audio9.00
 • Action Sync8.45
 • Lip Sync8.24
 • Special Effects8.49
 • Effort8.60
 • Re-view-ability7.92
 • Overall8.43

average given

 • Count0
 • Originality
 • Visual Quality
 • Audio
 • Action Sync
 • Lip Sync
 • Special Effects
 • Effort
 • Re-view-ability
 • Overall

average received

 • Count0
 • Originality
 • Visual Quality
 • Audio
 • Action Sync
 • Lip Sync
 • Special Effects
 • Effort
 • Re-view-ability
 • Overall