My Profile

 • User Name: noiraasadi
 • Member Since: Tuesday, May 9, 2023, 4:05 AM
 • Last Login: 2023-05-09 04:07:28
 • Forum Info: Profile        Posts (0)
 • Profile: این ابزار به شما کمک می‌کند تا زمین را برای برنامه‌ریزی پروژه تحلیل کنید. اگر می‌خواهید بدانید کدام فلزات در زمین وجود دارند ، باید از یک فلزیاب استفاده کنید. زمین دارای بسیاری از فلزاتی است که در صنعت طلایاب یافتن به آنها کار داده می‌شود. اگر بخواهید بدانید کدام فلزات در زمین وجود دارند ، فلزیابی را باید به دنبال داشت. این ابزار به شما کمک می‌کند تا مقدار فلزات گنج یاب شده در زمین را برای شما پیدا کند.گنج یاب فلزیاب من فلزیاب هستم که فلزیاب یاب می‌کنم. خرید فلزیاب یابی برای من بسیار مهم است. با فروش فلزیاب یابی می‌توانم در جستجوی قیمت فلزیاب بهتر باشم. برای جستجوی فلزات در مناطق تاریک و غیر قابل دسترس استفاده می‌شود. از فلزیاب یاب برای جستجوی فلزات در خاک استفاده می‌شود. این دستگاه برای کشف فلزاتی که به طور معمول در خاک پیدا می‌شوند استفاده می‌شود.

global average

 • Count231845
 • Originality8.47
 • Visual Quality8.37
 • Audio9.00
 • Action Sync8.45
 • Lip Sync8.24
 • Special Effects8.49
 • Effort8.60
 • Re-view-ability7.92
 • Overall8.43

average given

 • Count0
 • Originality
 • Visual Quality
 • Audio
 • Action Sync
 • Lip Sync
 • Special Effects
 • Effort
 • Re-view-ability
 • Overall

average received

 • Count0
 • Originality
 • Visual Quality
 • Audio
 • Action Sync
 • Lip Sync
 • Special Effects
 • Effort
 • Re-view-ability
 • Overall