Video Information

Information

  • Member: alex31127
  • Title: Naruto Shippuden opening 3 Blue Bird - Ikimono Gakari HD
  • Premiered: 2012-10-13
  • Categories:
  • Song:
    • Ikimono Gakari Blue Bird
  • Anime:
  • Comments: Naruto Shippuden, opening 3 Blue Bird - Ikimono Gakari HD sasuke naruto Naruto shippuden, killer bee raikage i, u, stike, sasuke vs raikage, minato, kakashi, minato vs tobi, madara ,

Opinions (0)

Downloads