Video Information

Information

 • Member: alex31127
 • Title: Naruto-Shippuden:Angel with a shotgun
 • Premiered: 2012-09-28
 • Category:
 • Song:
  • The Cab Angel With A Shotgun
 • Anime:
 • Comments: action fun Naruto Shippuden sasuke-vs danzo Angel with a shotgun i u b em strong swords strike justu
  Itachi uchiha Uchiha clan sasuke vs itachi uchiha justu naruto
  sasuke as a kid sasuke young Itachi young memory

Opinions (0)

Downloads